İhtar Puanı Alan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarından Artık Destek Ödemesi Kesilmeyecek
15 Mayıs 2023, Pazartesi

Sağlık-Sen’in açtığı dava ile Danıştay 2. Dairesi, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan “aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ihtar puanı alması halinde destek ödemelerinin kesileceğine” dair maddelerin yürütmesini durdurdu. 

Sağlık-Sen, “bir eylem nedeniyle iki ceza verilemez” gerekçesiyle 25 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer alan “aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ihtar puanı alması halinde destek ödemelerinin kesileceğine” dair maddelerin iptal edilmesi talebiyle Danıştay’a başvuru yaptı. 

Danıştay 2. Dairesi’nde görülen davada, Sağlık-Sen 25 Ağustos 2022 tarihinde değişiklik yapılarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 18. ve 21. maddelerinin hukuka aykırılığına dikkat çekti. Söz konusu maddelerde; aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süre ile destek ödemesi yapılmayacağının belirtildiği hatırlatıldı. Dava dilekçesinde, ihtar puanın ardından ücret kesintisi yapılmasının ikinci bir ceza olduğu ve bir eylem nedeniyle iki ceza verilmeyeceği vurgulandı. 

Sağlık-Sen, bu gerekçe nedeniyle ilgili maddelerin iptali talebiyle açtığı davada, hukuka aykırı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasını talep etti. 

Danıştay 2. Dairesi Sağlık-Sen’i haklı bularak, ilgili maddelerin yürütmesini durdurdu. Karara göre, bundan sonra ihtar puanı alan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından destek ödemesi kesilmeyecek.

PAYLAŞ :